Na początku roku 1992 miała miejsce rozbudowa głównego zakładu w Winsen. Utworzono wówczas nowoczesną stację napraw i stację serwisową oraz funkcjonalny biurowiec stanowiący centralę grupy firm. Od roku 2000 następował dalszy rozwój produkcji zbiorników w Winsen. Sześć lat później możliwe stało się uzyskanie położonej w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki i przeznaczenie jej do budowy nowej hali produkcyjnej i centrum dostaw pojazdów typu silos. Obydwa obiekty rozpoczęły swoją działalność w roku 2007. W maju 2008 roku uruchomiono kolejną halę (o powierzchni 7.000 m²) przeznaczoną do budowy zbiorników. Wszystkie usytuowane w Winsen zakłady obejmują obecnie łącznie ponad 90.000 m² powierzchni użytkowej, z tego 27.000 m² powierzchni halowej (z dźwigami).

W 1990 roku miało miejsce założenie stacji serwisowych w Niemczech pod nazwą STA Silo- und Tankanhänger Service GmbH. Tutaj odbywała się naprawa fabrykatów pojazdów typu silos (samowyładowczych) i cystern oraz specjalnych kontenerów typu silos i kontenerów zbiornikowych.

Obydwaj wspólnicy nabyli w roku 1991 zakład ACA, Apparate- und Chemieanlagenbau Wittenberg GmbH w Wittenberdze. Zakład ten zajmował się od ponad 60 lat produkcją zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stali szlachetnej dla przemysłu chemicznego i kolejowego. Poprzez nabycie tego zakładu produkcyjnego o powierzchni 120.000 m² z 15.000 m² hal (odźwigowanych) rozszerzono wówczas asortyment produkcyjny o cysterny.

W połowie 2000 roku zbudowano w Wittenberdze nowoczesny dział napraw „Reparaturabteilung Ost” i rozpoczęto produkcję wagonów typu silos. W niedługim okresie czasu uruchomiono dodatkowe hale do budowy zbiorników i wagonów. W celu umożliwienia elastyczniejszego, skutecznego działania na rynku poprzez skrócone terminy dostawy zbudowano dodatkową halę z instalacjami do produkcji podłóg zbiornikowych dla podłóg z aluminium i stali szlachetnej o średnicy do 4.000 metrów. Do hali przylega szlifiernia podłóg zapewniająca najwyższe standardy wewnętrzne zbiorników. Oprócz produkcji wagonów typu silos firma Feldbinder rozpoczęła w roku 2003 w Wittenberdze produkcję wagonów cysternowych. W roku 2005 zbudowano i przygotowano centralę do prefabrykacji typowych dla FFB części montażowych dla całej grupy firmy oraz nowy magazyn części dla zakładu w Wittenberdze. Rozszerzenie wydajności produkcyjnej nastąpiło w roku 2006, kiedy to zbudowano halę produkcyjną (6.000 m²) do wytwarzania cystern i specjalnych kontenerów. Obecnie do produkcji nowoczesnych cystern i pojazdów typu silos dostępne są w Wittenberdze łącznie 28.000 m² instalacji produkcyjnych (z dźwigami).

Począwszy od lat 90-tych firma Feldbinder nieustannie poszerza swoją obecność w Europie. Rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej i serwisowej rozpoczęła się w roku 1996 wraz z przejęciem różnych zakładów i założeniem spółki-córki. Oprócz własnych spółek dystrybucyjnych w Czechach i w Holandii Otto Feldbinder i Jan-Dirk Beckmann przejęli w roku 1997 w Anglii firmę produkującą pojazdy typu Silos – Metalair-Filliat (obecnie Feldbinder UK Ltd.) wraz z jej dwoma lokalizacjami w Sutton Bridge i Middlewich. Od końca 2011 roku w lokalizacji w Sutton Bridge, która została zmodernizowana w szerokim zakresie, koncentruje się serwis i serwis posprzedażowy. Produkcja firmy Feldbinder odbywa się obecnie ponownie jedynie w dwóch niemieckich lokalizacjach. Wraz z założeniem firmy Feldbinder Iberica S.L. położono kamień węgielny pod odnoszącą sukcesy sprzedaż na Półwyspie Iberyjskim. W tym samym czasie wspólnicy nabyli we Francji, obok Lyonu, zakład naprawczy ze sprzedażą pojazdów typu silos i cystern, jak i specjalnych kontenerów (wówczas FILLIAT). Przedsiębiorstwo to funkcjonuje obecnie pod nazwą Feldbinder France SARL. Produkty i części zamienne firmy Feldbinder są stamtąd rozprowadzane na rynek francuski. Z uwagi na sytuację gospodarczą we Francji zakład naprawczy został zamknięty w 2010 roku. Sytuacja ta nie miała jednakże wpływu na sprzedaż nowych pojazdów i części zamiennych. W sierpniu 2012 roku firma została przeniesiona do biura z magazynem części zamiennych w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego zakładu w Venissieux. W roku 2001 utworzono – również z myślą o Bałkanach – w Gunskirchen koło Wels nowy zakład naprawczy Feldbinder Österreich oraz biuro sprzedaży. Firma Feldbinder posiada ponadto własną spółkę dystrybucyjną w Rosji oraz ma licznych partnerów dystrybucyjnych na całym świecie.

02.03.2021