Ochrona danych

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i handlowych są dla nas bardzo ważne. Dlatego też używanie naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez ujawniania tożsamości użytkownika. Dane osobowe użytkowników są używane przez nas w celach ogólnych, do przetwarzania zapytań. Decyzja o ujawnieniu danych należy do użytkownika. W przypadku możliwości podania danych (np.: adres e-mailowy, nazwisko i adresy), ich ujawnienie przez użytkownika odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Poprzez wprowadzenie danych użytkownik wyraża tym samym swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych informacji. Dane osobowe użytkownika lub dane handlowe są używane wyłącznie w obrębie firmy Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH i naszego koncernu. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika.

Zgromadzone dane osobowe są usuwane, gdy zgoda na ich gromadzenie zostanie odwołana, gdy znajomość tych danych nie jest już niezbędna do spełnienia celu przyświecającego ich gromadzeniu lub też gdy gromadzenie danych nie jest dopuszczalne z innych ustawowych przyczyn. Żądanie usunięcia danych nie obejmuje danych zgromadzonych do celów rozliczeniowych i księgowych.

Używanie danych kontaktowych udostępnionych w ramach stopki redakcyjnej lub innych podobnych danych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy mailowe przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, nie jest dozwolone. W razie naruszenia tego zakazu zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciw nadawcom tzw. spamów.Prawa autorskie i Copyright

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, grafik, tekstów i treści należą do koncernu Feldbinder, o ile nie podano inaczej. Powielanie lub używanie tych materiałów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach wymaga wyraźnej uprzedniej zgody w formie pisemnej.

28.04.2022