Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH nie przejmuje gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i aktualność informacji udostępnionych na stronie internetowej. Zwracamy również szczególną uwagę na to, że podane wymiary i masy pojazdów mogą się w rzeczywistości różnić i dotyczą one wykonania standardowego. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany, uzupełnienia i usunięcia udostępnionych na stronie internetowej informacji bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie oraz prawo do tymczasowego lub całkowitego usunięcia strony internetowej.

Firma Feldbinder nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści lub rysunki umieszczone na zewnętrznych stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w hiperłączach. Niniejszym oświadczamy również, że treści tych stron zostały starannie sprawdzone przed zamieszczeniem do nich linków. Jednakże nie mamy żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę wizualną i treściową tych stron. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie ich administrator. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które są oznaczone jako treści obce, między innymi poprzez odesłanie lub ramki Iframe.

28.11.2013