Produkcja z wykorzystaniem najnowszej technologii

Wysokie wymagania jakościowe stanowią podstawę dla skutecznych i trwałych produktów.


Jesteśmy tego świadomi i dlatego jakość naszych pojazdów typu silos, cystern, wagonów kolejowych i kontenerów stanowi jeden z naszych najwyższych celów. Zadaniem działu dystrybucji i konstrukcji jest wyszukiwanie wraz z klientem prawidłowych, zgodnych z jego wymogami rozwiązań dla zadań transportowych .

Podczas planowania projektów czerpiemy korzyści z naszego długoletniego doświadczenia i dokładnej wiedzy dotyczącej wymagań stawianych przez spedytorów i rodzaj transportowanego dobra. Nasi fachowi, kompetentni inżynierowie wykonują projekty w indywidualny, dopasowany do Państwa życzeń sposób. W świadomy sposób zdecydowaliśmy się na wysoki stopień wytwarzania własnego, tak aby możliwe było reagowanie w elastyczny sposób. Nasi wykwalifikowani i doświadczenie pracownicy działu produkcji pracują z pasją i wysoką jakością wykonania nad każdym pojedynczym produktem. Posługują się przy tym sprawdzonymi i częściowo stworzonymi we własnym zakresie technikami produkcji.

W dalszym ciągu ufamy w lokalizację naszej firmy w Niemczech. „Made in Germany” nadal stanowi znak jakości na całym świecie. Jakość, elastyczność i niezawodność stanowią dla naszego rodzinnego przedsiębiorstwa Feldbinder ważne czynniki, z których nie zamierzamy zrezygnować.


Nasi klienci doceniają znakomitą jakość serwisu i produktów


To, że te dwie wartości stanowią podstawę długoletnich stosunków z klientami i budują zadowolenie wśród nich nie tylko w naszej branży, nie stanowi jednakże żadnej tajemnicy. A zdobyty przez nas sukces potwierdza tylko ten fakt. Wypełnienie naszych wymagań jakościowych opieramy na dwóch filarach:

Z jednej strony nasz wewnątrzzakładowy system zapewnienia jakości gwarantuje pozbawioną luk kontrolę jakości począwszy od dostawy materiałów wyjściowych, poprzez produkcję aż do produktów końcowych.

Z drugiej strony regularna kontrola zewnętrzna i ocena poprzez uznane instytuty kontroli zapewniają utrzymanie ustawowych uregulowań i norm.


Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 9001


Od roku 1993 dysponujemy certyfikatem DIN EN ISO 9001. Również w zakresie wyboru naszych poddostawców przywiązujemy szczególną uwagę do systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

16.02.2022