Pojazdy typu silos marki Feldbinder


Do transportu towarów pyłowych i sypkich produkujemy z aluminium naczepy siodłowe typu silos, naczepy siodłowe typu silos samowyładowcze, nadwozia i przyczepy typu silos. Produkcja lekkich pojazdów użytkowych z możliwie największym udźwigiem użytecznym bez strat po stronie jakości ma znaczenie nie tylko w zakresie pojazdów typu silos. Poprzez dokładne dopasowanie do logistycznych wymogów naszych klientów jesteśmy w stanie skonfigurować wszystkie pojazdy zgodnie z życzeniami. Pojemność, liczba i wielkość poszczególnych komór, system rozluźniania, osie, rodzaje przewodów materiału, wyposażenie oraz wiele innych parametrów może być uzgadniane wspólnie z naszymi klientami. Standardowe wyposażenie wszystkich pojazdów obejmuje spawane misy wylotu materiału zapobiegające nieszczelności, układ hamulcowy ABS/EBS, zoptymalizowane pod względem wagi agregaty osiowe oraz obręcze koła ze stopów lekkich.

09.01.2017