Kompleksowe i gruntowne zarządzanie jakością zapewnia zachowanie najwyższych wymogów podczas produkcji i wyposażania naszych specjalnych pojazdów. Jeżeli stwierdzone zostaną jednakże usterki, wówczas chętnie zajmiemy się sprawdzeniem Państwa ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. Zakres zastosowania gwarancji obejmuje fabryki FFB, stacje serwisowe STA Silo- und Tankanhänger Service GmbH, FFB-Service-Stationen i partnerów serwisowych. Wyżej wymienione jednostki przeprowadzają na zlecenie firmy Feldbinder świadczenia gwarancyjne i pogwarancyjne na półprzyczepach firmy Feldbinder.

Realizacja:

Decyzję w sprawie wykonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej podejmuje wyłącznie firma Feldbinder. Zakłady FFB, stacje serwisowe STA Silo- und Tankanhänger Service GmbH, FFB-Service-Stationen, partnerzy serwisowi oraz samodzielne warsztaty napraw otrzymują od firmy Feldbinder dla każdego świadczenia gwarancyjnego i pogwarancyjnego numer referencyjny.

Otrzymany numer referencyjny wprowadzany jest przez upoważnioną przez FFB firmę w odpowiednie pole na formularzu wniosku. Wszystkie znajdujące się na formularzu dane wypełniane są wyłącznie przez warsztat. Dane te są ponadto uzupełniane o ogólny opis zakresu prac, jak i dokładny kosztorys. Wypełniony wniosek gwarancyjny firmy FFB przesyłany jest za pomocą maila do odpowiedniej osoby kontaktowej w dziale technicznej obsługi klienta lub na następujący adres customer-service@feldbinder.com. Zlecenie uznaje się za zatwierdzone w momencie udzielenia odpowiedniej akceptacji przez dział technicznej obsługi klienta. Dopiero w tym momencie koszty za naprawę pokrywane są przez firmę FFB. Podczas wystawiania faktury za zatwierdzone prace należy zawsze podawać numer referencyjny.

Należy mieć na uwadze, że wymiana formularzy odbywa się wyłącznie za pomocą maila.

W celu skorzystania z ewentualnych roszczeń gwarancyjnych naszych poddostawców niezbędne jest niezwłoczne przesłanie protokołów odczytu, opisu możliwych usterek i oznakowania części.

Wniosek gwarancyjny FFB do pobrania:


14.02.2022